Itella Priority- och Economy-brev

När du vill beröra, påverka, väcka – brevet är ett starkt medel för påverkan som lever i tiden. Brevet har ett starkt skydd genom brevhemligheten och ett högt observationsvärde.

Priority- och Economy-brev är avsedda för personliga meddelanden, t.ex. inbjudningar, dokument, räkningar och kontoutdrag. Priset omfattar adressklarering för både Priority- och Economy-brev.

Om adressaten inte anträffas, försöker Itella ta reda på adressatens nya adress. Om brevet trots detta inte kan delas ut till adressaten, returneras det till avsändaren eller lämnas till Kommunikationsverket för klarering.

Inrikes utdelningstjänster förnyades den 1 januari 2013
Adresserade inrikes brev-, reklam- och tidningsförsändelser som beställs med försändelseförteckningen förnyades vid årsskiftet. Det blev ändringar i förbehandlingen och brevens maximimått,  Priority- och Economy-brevens portobeteckningarna ändras inte. En ny tjänst för att skicka småförsändelser införs: Itella Småförsändelse.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Transporttid

Ett Priority-brev med rätt adress delas ut så att merparten av försändelserna är framme den förstä vardagen (må-fr) efter inlämningsdagen.

Ett Economy-brev med rätt adress delas ut så att merparten av försändelsena är frame den andra vardagen (må-fr) efter inlämningsdagen.

Maximivikt

1 kg, försändeslser som väger over 1 kg kräver ett separate avtal.

Maximimått

250 mm x 353 mm x 20* mm
För försändelser som överskrider maximitjockleken (det vill säga tjockleken är 20-30 mm) tillkommer avgiftsbelagd Extra hantering.

* Se ställe Prissättning/Extra hantering

Minimimått

90 mm x 140 mm x 0,2 mm

Märkning och koder

Symbolen Port Payé Finlande används som försändelse- och portoanteckning. Till symbolen fogas ordet Priority eller Economy som anger transporthastigheten samt utdelningsoperatören. Kundnumret (6 tecken) anges alltid tillsammans med symbolen. Försändelse- och portobeteckningen skall tryckas eller skrivas ut på försändelsen.

Postförskottsförsändelser förses med adresskort för postförskottsbrev.

Sändning

Breven lämnas in på Postens serviceställen, postterminal eller terminal. Alternativt kan man anlita Itellas avgiftsbelagda hämtningstjänst. Priority- och Economy-brev kan inte lämnas i brevlåda.

Försändelseuppföljning

Avsändaren kan med hjälp av streckkoden på ett postförskottsbrev följa med postgången via webbuppföljningen eller ringa kundtjänsten.

Mottagning

Den sista postningstidpunkten är i regel klockan 17. Kunden meddelar sändningsuppgifterna på försändelseförteckningen.

Prissättning

Prissättningen bygger på sändningens hanterbarhet, storlek och vikt. Prisstrukturen för brev är stycke-, kg- och minimiprissättning. Normalbrev prissätts enligt styckepris.

Postavgiften fastställs utifrån gällande prislista. Kunden betalar portot mot faktura. Faktureringsintervallerna avtalas kundspecifikt med försäljningen.

Extra hantering
För försändelser som överskrider maximitjockleken (tjockleken är 20-30 mm) tillkommer avgiftsbelagd Extra hantering. Om till brevförsändelsen har anslutit tilläggstjänsten Postförskott eller Express, kan maximitjockleken vara 30 mm.

Om ändå något av brevets mått (bredd, längd eller tjocklek) överskrider storleken 250 mm x 353 mm x 30 mm hanteras och faktureras försändelsen som ett brev med tilläggstjänsten Maxistorlek eller som ett paket.

Maxistorlek

Betalningssätt

Priority- och Economy-brev betalas genom Port Payé Finlande -fakturering. Sändningsuppgifterna meddelas på försändelseförteckningen.

Om en försändelse som är antecknad på försändelseförteckningen inte uppfyller produktvillkoren har Itella rätt att för försändelsen välja en produkt som närmast motsvarar försändelsens egenskaper.

Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Förvaring

Brevförsändelser med postförskott förvaras ankomstveckan och de två (2) följande hela kalenderveckorna.

Innehållsbegränsningar
  • Tjänsten är inte avsedd för pengar eller värdeföremål. Värdeförsändelser skall alltid assureras.
  • Itella ansvarar för värdeförsändelser (bl.a. bank-, kredit-, SIM- och prepaidkort) enligt sina allmänna avtalsvillkor.
  • Itella transporterar inte lagstridiga eller uppenbart farliga föremål eller produkter.


Tilläggstjänster