Postkort

Postkortet är personligt, vilket är en fördel inom företagskommunikation. Adressaten lägger märke till postkortet och läser det. Kortet ger en förtrolig och tilltalande bild av företaget.

Enskilda brev eller kort kan skickas som förmånliga 2:a klass brev som kommer fram till adressaten i övermorgon, eller som 1:a klass brev eller kort som kommer fram i morgon.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Transporttid

Kort som skickas som 1 klass post är framme i regel följande arbetsdag efter postningen.

Kort som skickas som 2 klass post är främme i regel den andra vardagen efter postiningen.

Maximivikt

50 g.

Maximimått

250 mm x 400 mm.

Minimimått

90 mm x 130 mm.

Märkning och koder

Beteckningen "1" ska skrivas, skriva "Priority" eller en blå Priority-etikett limmas i den övre delen av 1:a klass brevens adressida. På 2:a klass brev behövs inga separata märkningar.

Sändning

Såväl 1:a som 2:a klass brev eller kort kan lämnas i en brevlåda eller lämnas in på posten.

  • På postningsställen med två brevlådor ska 2:a klass brev eller kort lämnas i den gula brevlådan och 1:a klass brev eller kort i den blåa.
  • På postningsställen med enbart en gul brevlåda ska såväl 1:a som 2:a klass post lämnas i den gula brevlådan.

Sök brevlåda

Mottagning

Postkort delas ut till adressatens adress.

Betalningssätt

Frimärke och frankeringsmaskin. Postkort kan också postas som Priority- eller Economy- brev (PP).

Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Annat att beakta

I adressfältet skall endast finnas namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifikationsuppgifter skall antecknas ovanför adressatens namn.Sändning instruktioner