Standardbrev

Standardbrev ska lämpa sig för Itellas maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för Standardbrev hanteras och prissätts som Priority- eller Economy-brev. Brevet har ett starkt skydd genom brevhemligheten och ett högt observationsvärde.

Brevet har ett starkt skydd genom brevhemligheten och ett högt observationsvärde. Standardbrevet är avsett för personliga meddelanden som inbjudningar, dokument, räkningar och kontoutdrag.

Adressklarering ingår i priset för Standardbrev. Om adressaten inte anträffas, försöker Itella ta reda på adressatens nya adress. Om brevet trots detta inte kan delas ut till adressaten, returneras det till avsändaren eller lämnas till Kommunikationsverket för klarering.

Inrikes utdelningstjänster förnyas den 1 januari 2013
Adresserade inrikes brev-, reklam- och tidningsförsändelser som beställs med försändelseförteckningen förnyas vid årsskiftet. Det blir ändringar i förbehandlingen och brevens maximimått, Priority- och Economy -portobeteckningarna ändras inte. En ny tjänst för att skicka småförsändelser införs: Itella Småförsändelse. 

Utförligare information om reformen

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Transporttid

Priority-brev delas ut i regel följande arbetsdag och Economy-brev delas ut inom två arbetsdagar.

Maximivikt

50 g.

Maximimått

176 mm x 250 mm x 3 mm.

Minimimått

110 mm x 156 mm x 0,2 mm.

Märkning och koder

Symbolen Port Payé Finlande används som försändelse- och portoanteckning.

Till symbolen fogas ordet Priority eller Economy som anger transporthastigheten samt utdelningsoperatören. Kundnumret (6 tecken) anges alltid tillsammans med symbolen.

Försändelse- och portobeteckningen skall tryckas eller skrivas ut på försändelsen

Sändning

Breven lämnas in på Postens serviceställen, postterminal eller terminal. Alternativt kan man anlita Itellas avgiftsbelagda hämtningstjänst. Standardbrev kan inte lämnas i brevlåda.

Mottagning

Den sista postningstidpunkten är i regel klockan 17. Kunden meddelar sändningsuppgifterna på försändelseförteckningen.

Prissättning

Prissättningen baserar sig på sändningens hanterbarhet, storlek, form och vikt. Standardbrev prissätts enligt styckepris.

Postavgiften fastställs utifrån Itellas gällande prislista. Kunden betalar portot mot faktura. Tjänsten faktureras en gång per vecka.

Betalningssätt

Avtalstjänsterna betalas genom Port Payé Finlande-fakturering. Sändningsuppgifterna meddelas på den elektroniska försändelseförteckningen.

Om en försändelse som är antecknad på försändelseförteckningen inte uppfyller produktvillkoren har Itella rätt att för försändelsen välja en produkt som närmast motsvarar försändelsens egenskaper.

Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Innehållsbegränsningar
  • Tjänsten är inte avsedd för pengar eller värdeföremål. Värdeförsändelser skall alltid assureras.
  • Itella ansvarar för värdeförsändelser (bl.a. bank-, kredit-, SIM- och prepaidkort) enligt sina allmänna avtalsvillkor.
  • Itella transporterar inte lagstridiga eller uppenbart farliga föremål eller produkter.
Annat att beakta
  • försändelsen är rektangulär
  • försändelsen är sluten på alla sidor
  • kuvertet är vitt eller ljust till sin basfärg
  • kuvertet och färgen som används för påtryck får inte innehålla fluoriserande eller fosforiserande ämnen
  • försändelserna får inte innehålla hårda eller oböjliga föremål, exempelvis gem, disketter eller liknande