Maxibrev, Maxistorlek

Enkelt att skicka stora brev

Med Maxibrev skickar du lätt och behändigt smågods som väger högst 2 kg, t.ex. mappar, stora broschyrer, affischer, lådor och påsar. Maxibrev delas ut till adressaten, om försändelsen kan lämnas i postinkast eller postlåda. I annat fall lämnar utdelaren en ankomstavi så att försändelsen kan hämtas på posten.

  • För avtalskunder: Priority och Economy Maxistorlek/Maxibrev.
  • För andra företagskunder: 1 och 2 klass Maxibrev.
Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Om du skickar Maxibrev utomlands, se Internationellt Maxibrev

Transporttid
  • Priority Maxibrev eller ankomstavin delas ut i regel följande arbetsdag.
  • Economy Maxibrev eller ankomstavin är i regel framme inom två arbetsdagar.
Maximivikt

2 kg.

Maximimått

Längd + bredd + tjocklek högst 900 mm, längden dock högst 600 mm.

I rörform: längd + dubbel diameter 1 040 mm, längden dock högst 900 mm.

Minimimått

353 mm x 250 mm x 30 mm.

I rörform: längd + dubbel diameter 170 mm, längden dock högst 100 mm.

Märkning och koder

Tullens gröna etikett CN 22 (alternativt tulldeklaration CN 23) skall fästas på brevförsändelse med varuinnehåll till Åland. På etiketten eller deklarationen antecknas försändelsens innehåll och värde.

Postförskottsförsändelser förses med adresskort för postförskottsbrev.

Adresskort, etiketter och de handlingar tullen behöver får du på posten.

Sändning

Maxibrev lämnas in på post, postterminal eller terminal på vardagar. Alternativt kan man anlita Itellas avgiftsbelagda hämtningstjänst.

Maxibrev kan inte lämnas i brevlåda.

Mottagning

Maxibrev delas ut till adressaten, om försändelsen kan lämnas i postinkast eller postlåda. I annat fall lämnar utdelaren en ankomstavi så att försändelsen kan hämtas på posten.

Prissättning

Maxibrevets porto fastställs i enlighet med Itellas gällande prislista, om inte annat överenskommits separat.

Priset på Priority och Economy Maxibrev fastställs utifrån försändelsens storlek och vikt samt sändningsstorleken.

1 och 2 klass Maxibrev prissätts enligt viktsteg.

Betalningssätt

Port Payé Finlande-fakturering, frankeringsmaskin, Prissättningstjänsten eller frimärken.

Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Förvaring

Maxibrev som inte kan levereras till adressaten förvaras på posten ankomstveckan och de två följande hela kalenderveckorna, varefter försändelsen returneras kostnadsfritt till avsändaren.

För Maxibrev, som innehåller handelsvara och behandlas som kundreturer i enlighet med de bestämmelser om distansförsäljning i konsumentskyddslagen (38/1978) som avses i Postlagen, debiteras en ny transportavgift.

Innehållsbegränsningar

Maxibrev lämpar sig inte när man skickar pengar och/eller värdeföremål, utan dessa skall skickas som assurerade försändelser.

Annat att beakta

Maxibrev behöver inga försändelsehandlingar, med undantag för postförskottsförsändelse.

Försändelse som väger under 500 g kan skickas mot postförskott.