Fixvärdekuvert

Med det färdigt betalda Fixvärdekuvertet sköter du lätt och behändigt dagliga postningar av inrikes brevförsändelser. Det färdigt betalda kuvertet är frankerat med 2 klass porto för inrikes trafik.

Tillgängliga kuvertstorlekar:

  • C4
  • C5, även med stort fönster
  • E5 fönsterkuvert
Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Transporttid

2 klass brev delas ut till adressaterna i regel andra vardag efter postningsdagen.

Maximivikt

500 g.

Maximimått

Maximitjocklek 30 mm.

Märkning och koder

En korrekt adress säkerställer att försändelsen går fram.

Sändning

Försändelserna lämnas in på posten eller i brevlåda.

Mottagning

Försändelsen levereras till adressatens adress.

Prissättning

Försäljningspriset omfattar kuvertet och portot.

Betalningssätt

Kontant eller med kreditkort.

Leveransvillkor

Leveransvillkor för 2 klass brev.

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Innehållsbegränsningar

Vid postning av försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt används assurerad försändelse.

Annat att beakta

Mot tilläggsavgift kan Fixvärdekuvert skickas som expressbrev, rekommenderade brev eller brev med mottagningsbevis. När Fixvärdekuvert skickas som postförskottsförsändelser, debiteras kunden gällande avgift för postförskott.