Expresskuvert

Ett behändigt kartongkuvert för transport av brådskande meddelanden. Kuvertet skiljer sig från mängden. Skriv adressatens och avsändarens uppgifter, limma en streckkod på kuvertet och posta.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Färdigt frankerat expresskuvert för inrikes trafik. För utrikes trafik finns ett eget expresskuvert.

Transporttid

Samma transporttider som inrikes expressbrev och internationelt Exprès-brev.

Inrikes följande arbetsdag efter postningen (må–fr).

Expresskuvert delas inte ut på söckenhelger.

Maximivikt

Tryckta gränsvärden på kuverten:
- maximivikt 500 g
- maximitjocklek 30 mm.

Märkning och koder

På kuvertet antecknas avsändar- och adressatuppgifterna. Kuvertet förses med en streckkodsetikett för expressbrev, som kunden får vid köp eller beställning av kuvert.

Sändning

Kunden lämnar in försändelserna på posten. För försändelser som lämnas in i brevlåda ges ingen leveranstidsgaranti.

Försändelseuppföljning

Med hjälp av streckkoden kan kunden kan följa upp transporten av försändelsen på webben eller genom att ringa kundtjänsten.

Mottagning

Itella delar ut försändelserna till den adress som står på försändelsen, antingen till besöksadress eller i postbox.

Prissättning

Priset omfattar kuvertet och portot upp till 500 g.

Betalningssätt

Expresskuvert säljs även buntvis mot faktura.

Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Innehållsbegränsningar

Det färdigt betalda expresskuvertet lämpar sig inte för penningförsändelser. Itella svarar för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerade försändelser.

Annat att beakta

Försändelser som skickas i färdigt betalda expresskuvert är vanliga expressförsändelser och får inte användas för följande expressprodukter:

Lördagsutdelning
Cityexpress, dag och Cityexpress, kvällPris

Sändning instruktioner