Expressbrev

Expressbrevet är ett säkert sätt när du behöver få fram brådskande meddelanden till följande dag.

Expressbrevet är en snabb tjänst när du skickar viktiga och brådskande dokument (exempelvis färd- och inträdesbiljetter) samt bilder och ritningar.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Transporttid

Expressbrev som lämnats in på posten arbetsdag (må–fr) senast vid utsatt tid levereras till mottagaren med grundutdelningen följande arbetsdag efter postningen (må–fr).

Expressbrev delas ut på separat fastställda områden även helgfria lördagar. Dessa områden kan kontrolleras på leveranstidsförfrågan.

För expressbrev som lämnats i brevlåda eller som hittats bland annan post ges ingen leveranstidsförbindelse.

Maximivikt

2 kg

Maximimått

250 mm x 400 mm x 30 mm

Minimimått

90 mm x 130 mm

Märkning och koder

På Expressbrev fästs en självhäftande Exprès-streckkodsetikett. Expressbrev som delas ut på lördag skall dessutom förses med en självhäftande etikett som anger lördagsutdelning.

Sändning

Expressbrev lämnas in för transport på Postens serviceställen, postterminal eller terminal. Expressbrev får inte lämnas i brevlåda. Itella kan även hämta expressbrev hos avsändaren i form av avgiftsbelagd hämtningstjänst.

Om avsändaren har ett avtal om betalning av postavgifterna mot faktura (PP-betalning), skall försändelserna antecknas på försändelseförteckning.

Försändelseuppföljning

Kunden kan följa upp transporten med försändelsens uppföljningskod på uppföljningssidan eller genom att fråga kundtjänsten.

Mottagning

Expressbrev delas ut till adressaten i grundutdelningen. Om en postboxadress är den enda adressen på ett expressbrev, delas det ut i postboxen. Om ett expressbrev har både postbox- och besöksadress, delas försändelsen ut på besöksadressen.

Betalningssätt
  • Fakturering (avtalskunder)
  • PP-betalning
  • Frankeringsmaskin
  • Frimärke
Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Innehållsbegränsningar

Itella svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse.