Cityexpress

Cityexpress är en snabb försändelse för avsändare som vill nå adressaten på separat definierade områden samma dag, antingen på eftermiddagen (Cityexpress, dag) eller på kvällen (Cityexpress, kväll).

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Tjänsten är tillgänglig på separat definierade orter inom huvudstadsregionen, i Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Utdelning på postningsorten, med undantag av huvudstadsregionen.

Transporttid

Ett ”Cityexpress, dag”-expressbrev som postas på vardag (må–fr) senast kl. 10 delas ut till mottagaren samma dag senast kl. 14.

Ett ”Cityexpress, kväll”-expressbrev som postas på vardag (må–fr) senast kl. 17 delas ut till mottagaren samma dag senast kl. 21.

Maximivikt

2 kg.

Maximimått

250 mm x 400 mm x 30 mm.

Minimimått

90 mm x 130 mm.

Märkning och koder

Cityexpress skall förses med en separat Exprès-streckkodsetikett och en dekal som anger servicenivån, antingen "Cityexpress, dag" eller "Cityexpress, kväll".

Sändning

Cityexpress skall lämnas in för transport på separat definierade Postens serviceställen. Dessa kan kontrolleras i tjänsten leveranstidsförfrågan eller via kundtjänsten.

Itella kan även hämta expressbrev hos avsändaren (avgiftsbelagd hämtningstjänst).

Försändelseuppföljning

Kunden kan följa upp transporten av försändelsen med uppföljningsstreckkoden på försändelseuppföljning eller genom att ringa kundtjänsten.

Mottagning

Cityexpress delas ut vardagar på ett separat definierat område i huvudstadsregionen samt i Åbo, Tammerfors och Uleåborg på postningsdagen till adressatens adress, dock inte till postboxadress. Serviceområdena kan kontrolleras i leveranstidsförfrågan eller per telefon via kundtjänsten.

Avsändaren av ett Cityexpress-kvällsbrev skall kontrollera med adressaten att postutdelaren har tillträde till den aktuella adressen.

Prissättning

Priset på Cityexpress baserar sig på försändelsens vikt.

Leveransvillkor

Leverans-, avtals- och produktvillkor

Innehållsbegränsningar

Itella svarar för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller annat värdefullt endast när de skickas som assurerad försändelse.