Nyföretagare

”Jag slösar inte bort min tid och betalar inte för någonting onödigt.”
Sedan jag ingick ett serviceavtal slipper jag köa och får i väg varorna och fakturorna snabbt. Jag kan välja vad jag gör själv och vad jag köper i form av tjänster – att slippa upprepade rutiner sparar både nerver och tid.

Det lilla företaget kan frilägga resurser från rutinuppgifter, exempelvis regelbundna direktpostningar och fakturering genom att ingå en avtalskundrelation om exakt de tjänster man behöver. Tjänsterna som är lätta att införa ger företagaren mer tid för till exempel riktad nykundsanskaffning och marknadsföring.

Anmälningarna till myndigheter som gäller de anställda och företagaren själv kan skötas elektroniskt på ett enda ställe genom TYVI-tjänsten. Även företagaren själv kan göra anmälningarna.

Blev du intresserad?

Lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig

Produkter i helheten

Pakettjänster och Postboxtjänst


Inrikes transporter
Postboxtjänst

Elektroniska tjänster


Itella Nätverk
Adressanmälan och adressändring för företag

Betalningsalternativ


Fixvärdekuvert
Fixvärdemärke

Kundrelationsmarknadsföring


Direktmarknadsföring
Utdelning