Panostamme laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen

Olemme Itella Logistiikassa sitoutuneet jatkuvaan ja määrätietoiseen laadun, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kehittämiseen.

Miten tämä näkyy toiminnassamme?

Asiakaskeskeisyys
Teemme työtä asiakkaillemme, joten heidän mielipiteensä meidän toiminnastamme on ensiarvoisen tärkeää. Kirjaamme kaikki asiakaspalautteet ylös, mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen sekä tehtyjen sisäisten arviointien perusteella.

Jatkuva parantaminen
Teemme systemaattisesti työtä prosessien ja menettelytapojen parantamiseksi

Mittarit ja tavoitteet
Olemme asettaneet selkeät tavoitteet ja mittarit joiden avulla mittaamme edistymistämme. Kerättyä tietoa hyödynnetään jotta kehitymme ja opimme virheistämme.

Ammattitaitoinen henkilökunta
Panostamme henkilöstön osaamiseen. Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on meille ensiarvoisen tärkeä asia laadun varmistamiseksi. Panostamme henkilökunnan hyvinvointiin, turvallisuuteen ja koulutukseen systemaattisesti.

Ajoneuvot ja kiinteistöt
Henkilökuntaa koulutetaan polttoainetta säästävään ajotapaan. Kiinteistöissä kiinnitetään huomiota mm. lämmitykseen ja lämmön hukan minimoimiseen, valaistukseen ja sähkölaitteiden käyttöön.

Hankinnat, alihankkijat ja investoinnit
Odotamme myös yhteistyökumppaneilta ympäristöystävällistä toimintamallia. 

Kierrätys ja lajittelu
Vähennämme kaatopaikalle kulkeutuvan jätteen määrää parantamalla kierrätystä ja parantamalla jätteiden lajittelua. Turhan jätteen syntyä vältetään.

Kiinteistöjen turvallisuus.
Kiinteistöjen fyysiseen suojaukseen mm. lukitusten osalta kiinnitetään erityistä huomiota. Kiinteistöissä turvallisuutta valvotaan kameravalvonnalla ja hälytysjärjestelmillä

Kuljetuskaluston turvallisuus
Kuljetuskaluston turvallisuus ja mm. niiden lukitusten ohjeiden mukainen käyttö ehkäisee rikoksia ja turvaa henkilöstön työolosuhteita.

Raportointi
Raportoimme ympäristövaikutuksestamme konsernitasolla vuosittain.

ISO 9001:2008 –sertifikaatti  pdf (Laadunhallinta ja varmistus)
ISO 14001: 2004 –sertifikaatti  pdf (Ympäristöasioiden hallinta ja varmistus)

Suomi, Itella Logistics Oy

 

Palveluvarastot
Maantiekuljetukset
Lento- ja merikuljetukset

Venäjä, Itella Logistics Russia

Palveluvarastot

Viro, Itella Logistigs Oü

Tallinna

 

Norja, Itella Logistics AS

Oslo
Stavanger
Bergen
Kristiansand

Tanska, Itella Logistics A/S

Kolding

Latvia, Itella Logistics SIA Riika
Liettua, Itella Logistics UAB

Vilna
Kaunas

 

OHSAS 18001:2007 sertifikaatti pdf (Työterveys ja työturvallisuus)

Suomi, Itella Logistics Oy

Rahtiterminaalit (21 kpl)

 

TAPA -sertifikaatti (Transported Asset Protection Association)

Suomi, Itella Logistics Oy

  • Manttaalitie
  • Hyrylä

Viro, Itella Logistics OÜ

  • Tallinna

Transported Asset Protection Associationin (TAPA) maailmanlaajuinen hyväksyntä rahdin turvallisuusvaatimusten edellyttämällä tavalla. TAPA-sertifiointi käsittää liiketoimintaan sisältyvien osa-alueiden arvioinnin, mukaan lukien kulunvalvonnan, työntekijöiden tarkastukset, äärialueiden turvallisuuden, murtohälyttimet, valvontalaitteet, arvoikkaiden tuotteiden varastointialueet ja kuljetusten viivästykset.

Parhaat käytännöt otettu käyttöön myös muissa varastoissa.

AEO - Tullin valtuuttama taloudellinen toimija (Authorised Economic Operator) 

Suomi, Itella Logistics Oy
Norja, Itella Logistics AS

Maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.