Laatu, ympäristöasiat ja turvallisuus tärkeällä sijalla

Itella Logistiikassa sitoudumme jatkuvaan ja määrätietoiseen laadun, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kehittämiseen.

Miten tämä näkyy toiminnassamme?

Asiakaskeskeisyys
Asiakkaidemme mielipide toiminnastamme on ensiarvoisen tärkeää. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen sekä tehtyjen sisäisten arviointien perusteella.

Jatkuva parantaminen
Parannamme prosesseja ja menettelytapoja systemaattisesti.

Mittarit ja tavoitteet
Selkeät tavoitteet ja mittarit mittaavat edistymistämme. Hyödynnämme tietoa toiminnan kehittämisessä ja otamme opiksi virheistämme.

Ammattitaitoinen henkilökunta
Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on meille ensiarvoisen tärkeää laadun varmistamiseksi. Kehitämme henkilökunnan hyvinvointiin liittyviä seikkoja ja turvallisuutta sekä järjestämme jatkuvaa koulustusta ammattaitaidon kehittämiseksi.

Ajoneuvot ja kiinteistöt
Koulutamme henkilöstöä polttoainetta säästävään ajotapaan. Kiinnitämme huomiota kiinteistöissä mm. lämmitykseen ja lämmön hukan minimoimiseen, valaistukseen ja sähkölaitteiden käyttöön.

Hankinnat, alihankkijat ja investoinnit
Odotamme myös yhteistyökumppaneilta ympäristöystävällistä toimintamallia. 

Kierrätys ja lajittelu
Tehostamme kierrätystä ja parannamme jätteiden lajittelua. Vältämme turhan jätteen syntyä.

Kiinteistöjen turvallisuus.
Kiinnitämme erityishuomiota kiinteistöjen fyysiseen suojaukseen. Turvallisuutta valvotaan kameravalvonnalla ja hälytysjärjestelmillä.

Kuljetuskaluston turvallisuus
Noudattamalla ohjeita ehkäisemme rikoksia ja turvaamme henkilöstön työolosuhteita.

Raportointi
Raportoimme ympäristövaikutuksista konsernitasolla vuosittain.

ISO 9001:2008 –sertifikaatti  pdf (Laadunhallinta ja varmistus)

ISO 14001: 2004 –sertifikaatti  pdf (Ympäristöasioiden hallinta ja varmistus)

Suomi, Itella Logistics Oy

 

Palveluvarastot
Maantiekuljetukset
Lento- ja merikuljetukset

Venäjä, Itella Logistics Russia

Palveluvarastot

Viro, Itella Logistigs Oü

Tallinna

 

Norja, Itella Logistics AS

Oslo
Stavanger
Bergen
Kristiansand

Tanska, Itella Logistics A/S

Kolding

Latvia, Itella Logistics SIA Riika
Liettua, Itella Logistics UAB

Vilna
Kaunas

 

OHSAS 18001:2007 sertifikaatti pdf (Työterveys ja työturvallisuus)

Suomi, Itella Logistics Oy

Rahtiterminaalit (21 kpl)

 

TAPA -sertifikaatti (Transported Asset Protection Association)

Lisätietoja www.tapaemea.com

Suomi, Itella Logistics Oy

  • Manttaalitie
  • Hyrylä
  • Huurrekuja

Viro, Itella Logistics OÜ

  • Tallinna

Itella Logistics

  • Moskova

Transported Asset Protection Associationin (TAPA) maailmanlaajuinen hyväksyntä rahdin turvallisuusvaatimusten edellyttämällä tavalla. TAPA-sertifiointi käsittää liiketoiminnan turvallisuuden arvioinnin, mukaan lukien työohjeet, työntekijöiden tarkastukset, alueiden turvallisuuden, murtohälyttimet, kulunvalvonnan, kameravalvonnan, arvokkaiden tuotteiden varastoinnin ja kuljetusten turvallisuus.

Parhaat käytännöt otettu käyttöön myös muissa varastoissa.

AEO - Tullin valtuuttama taloudellinen toimija (Authorised Economic Operator) 

Suomi, Itella Logistics Oy
Norja, Itella Logistics AS

Maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.