Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ammattitutkinnon ensimmäiset valmistuivat

08.04.2005

Viestinvälityksen ja logistiikan alalla työskenteleville on kehitetty uusi, nimenomaan tälle alalle rakennettu ammattitutkinto. Ensimmäiset 93 opiskelijaa valmistuivat 1,5 vuoden mittaisesta koulutuksesta 8. huhtikuuta. Opiskelu alkoi Helsingissä ja Turussa syksyllä 2003.

Viestinvälityksen ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnon opiskelu tapahtuu oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen kuuluu lähiopetusta oppilaitoksissa sekä etätehtäviä ja verkko-opiskelujaksoja. Työssä oppimisen osuus opiskelusta on noin 75 prosenttia.

Tutkintoa suorittamaan valitaan uusia opiskelijaryhmiä vuosittain. Parhaillaan opiskelemassa on 50 postilaista ja seuraava ryhmä valmistuu keväällä 2006. Lisäksi alan oppilaitokset eri puolilla maata ovat käynnistämässä kaikille avoimia ammattitutkintoon tähtääviä koulutuksia.

Uudella ammattitutkinnolla pyritään helpottamaan alalla työskentelevien työ- ja uramahdollisuuksia, nostamaan heidän ammattiylpeyttään sekä tarjoamaan uusi vaihtoehto kouluttautumiseen alan töihin. Ammatillisesti uusi tutkinto antaa perusvalmiudet alan töiden kokonaisprosessien hallintaan sekä erilaisten avaintehtävien hoitoon prosessin eri osissa.

Tutkinnon perusteet on määritelty Opetushallituksen nimittämässä työryhmässä, jossa on ollut edustajia Suomen Postista, muista alan yrityksistä ja oppilaitoksista sekä henkilöstöjärjestöistä.

Tutkinnon rakenne on kaksiosainen. Kaikille pakollisessa osassa opiskellaan muun muassa tilaus-toimitusprosessin hoitoa ja asiakaspalvelua. Valinnaisessa osassa voi valita joko asiakastyöhön tai jakelupalvelujen tuottamiseen keskittyvän tutkinnon osan. Vapaavalinnaisena tutkinnon osana voi lisäksi opiskella yrittäjyyden perusteita.

Uuden ammattitutkinnon kohderyhmässä, viestinvälityksen ja logistiikka-alan jakelu-, kuljetus- ja varastotehtävissä, työskentelee Suomessa kaikkiaan noin 70.000 henkilöä. Suomen Posti -konsernissa heistä työskentelee noin 18.000.

 

LISÄTIETOJA:

henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Tompuri, puh. 020 451 7658, leena.tompuri@posti.fi

Tutkinnon perusteet: www.oph.fi/nayttotutkinnot

Ammattitutkinnon tutkintotoimikunnan sivut: www.naytonpaikka.net