Kontaktinformation för media

Adress

Kontaktinformation

Itella Abp
Kommunikation
PB 1
00011 ITELLA
Finland

Postrutten 7 A
00230 Helsingfors

växel +358 (0)20 451

MediaDesk tfn +358 (0)20 452 3366
(må-fri 9.00–16.30, UTC+2)
fax +358 (0)20 451 5645
e-post communications@itella.com

E-postadresserna har formen:
fornamn.efternamn@itella.com

Function

Kontaktperson

Intressentrelationer, kommunikation

Timo Anttila

Medierelationer Ulla Parviainen
Företagsansvar Hannele Parkkinen
Finansiell kommunikation,
centraliserad koncernkommunikation
Hanna Kauko

Itella Mail Communications
- brev
- tidningar
- paket
- direktreklam
- postutdelning och -sortering
- postförsändelser och frimärken

Laura Luoma

Itella Logistics
- transport
- servicelager

Jaana Mäkiniemi

OpusCapita
- e-facturering
- outsourcing av ekonomifunktioner

Sara Hokkanen,
Ulla Kenttä

e-post:
fornamn.efternamn@opuscapita.com

eCommerce Sara Lindström