Den nya postlagen och mervärdesskattelagen träder i kraft onsdagen den 1 juni

01.06.2011

Den nya postlagen och mervärdesskattelagen som träder i kraft den 1 juni medför inga större förändringar för konsumenterna. Grundtjänsterna är oförändrade och Itella Posten erbjuder även i fortsättningen samhällsomfattande tjänster i hela landet. För små och medelstora företag som använder posttjänster som betalas kontant blir det däremot ändringar vad gäller avdragsrätten av mervärdesskatten.

Postlagen gäller adresserade brevförsändelser samt paket som omfattas av de så kallade samhällsomfattande tjänsterna, dvs. produkten Postpaket, som skickas och som mottagaren hämtar på Postens serviceställe. Utdelningen av tidningar och tidskrifter samt oadresserade försändelser, kurirverksamhet och övriga pakettjänster omfattas inte av lagen.

Ändringen av mervärdesskattelagen gäller dessa i postlagen definierade samhällsomfattande posttjänster som betalas kontant.

Priserna på frimärken oförändrade, priserna på postpaket sjunker

Brev och Postpaket som betalas kontant (frimärken eller stämplar från termoskrivare) befrias från moms. Trots att mervärdesskatten slopas för de så kallade samhällsomfattande tjänsterna sänker inte priserna på brev, medan försäljningspriserna på Postpaket sänks med 15 procent.

De tjänster som erbjuds företag och som faktureras eller betalas i förskott kommer fortfarande att vara momsbelagda och postavgifterna för företag ändras inte nu.

Företagens inköp som betalas kontant berättigar inte längre till momsavdrag

Särskilt små företag har köpt samhällsomfattande posttjänster och frimärken som betalas kontant. Nu kan momsen inte längre dras av för dessa produkter eftersom de är momsfria.

Dessa företag kan om de så vill bli avtalskunder hos Itella, vilket innebär att småföretagaren får tillgång till de tjänster som är riktade till företag.

Egna sidor öppnas för de små och medelstora företagen på www.itella.fi i början av juni.

Postlagen och posttjänsterna

  • Lagen gäller adresserade brevförsändelser samt paket som omfattas av de så kallade samhällsomfattande tjänsterna. Utdelningen av tidningar och tidskrifter samt oadresserade försändelser, kurirverksamhet och övriga pakettjänster omfattas inte av lagen.
  • Myndigheterna övervakar utbudet av och kvaliteten på de samhällsomfattande tjänsterna. Enligt postlagen är samhällsomfattande tjänster (både inrikes- och utrikestjänster) sådana som betalas kontant med allmänt tillgängliga betalningssätt (frimärken, stämplar från termoskrivare): brev som väger högst 2 kilogram, paket som väger högst 10 kilogram som skickas och som mottagaren hämtar på Postens serviceställe samt tjänster för rekommendation och försäkring av de ovan definierade postförsändelserna. I och med ändringen av mervärdesskattelagen är de samhällsomfattande posttjänsterna momsfria i fortsättningen.
  • Det så kallade samhällsomfattande standardbrevet som alltid erbjuds ska vara ett brev som levereras till adressaten över två nätter (2:a klass). Enligt lagen ska 95 procent av de skickade 2:a klassbreven nå adressaterna i Finland efter två nätter och 98 procent efter tre nätter.
  • Enligt lagen ska 80 procent av de 1:a klassbrev som ska delas ut till adressaterna i Finland efter en natt vara framme följande vardag.
  • 2:a klassbrev som betalas kontant har ett enhetligt pris, dvs. samma pris överallt i Finland.
  • Det finns minst ett serviceställe som tillhandahåller Postens samhällsomfattande tjänster i varje kommun, på ett rimligt avstånd från kundens permanenta bostad.
  • Postförsändelserna samlas upp och delas ut fem dagar i veckan, på samma sätt som hittills. Begränsade undantag kan förekomma endast i otillgängliga skärgårds- och ödemarksområden.
  • Försändelserna som ska delas ut i grundutdelningen delas ut i det lägenhetsspecifika brevinkastet i alla höghus, där man når till lägenheten via en trappuppgång inne i byggnaden.
  • I småhusområden delas posten ut i en postlåda. Placeringen av postlådan bestäms av aktören som erbjuder den samhällsomfattande tjänsten.
  • Posten till rörelsehindrade och personer över 75 år delas ut i en postlåda som är placerad vid tomtens kör- eller gånganslutning eller i lägenhetens brevinkast, om alla som bor i samma hushåll uppfyller dessa kriterier för s.k. specialutdelning.

 

Vanliga frågor 

Tidigare publicerat om ärendet: http://www.itella.fi/tiedotteet/2011/20110429_alv_poistuu_postimaksut.html

 Postlag 29.4.2011/415

 

Ytterligare information:
Itellas webbplats www.itella.fi och Postens webbplats www.posti.fi/postipalvelee/jakelu samt Postens kundtjänst (konsumenter), tfn 0200 27100 (lna/msa, må-fr kl. 8-20 och lö kl. 9-14 eller kundtjänst@posti.fi) och Itellas kundtjänst (företag), tfn 0200 75000 (lna/msa, må-fr kl. 8-18, växel kl. 7-17 eller asiakaspalvelu@itella.com).

Itellas MediaDesk, tfn 020 452 3366, betjänar medierna centraliserat i alla frågor kring Itella vardagar kl. 8.30-16.30.