Itella Oyj:n verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja ("Käyttöehdot"), älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Itella Oyj:n ("Itella") ja sen tytäryhtiöiden verkkosivuihin. Itellan sivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Sivuston käyttö

Itella Oyj antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Itellan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Itella Oyj:llä. Itellan ja Postin toiminimi ja logo ovat Itella konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Itellan ja Postin logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Itellan suostumusta.

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy. Jos Itella nimenomaisesti kehottaa asiakasta lataamaan tai tulostamaan tietoja tämän sivuston alasivuilla, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittua.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuut

Itellan verkkosivustot ja niiden sisältö on Itellan sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Itella on pyrkinyt varmistamaan sivustonsa tietosisällön oikeellisuuden. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan kuitenkin sellaisenaan sitoumuksetta. Itellan tuotteita ja palveluja koskevat velvollisuudet määräytyvät niiden sopimusten mukaan, joiden perusteella tuotteet tai palvelut toimitetaan. Itella pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon Tällä sivustolla julkaistut tiedot voivat viitata tuotteisiin tai palveluihin, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja omalla alueellasi saatavissa olevista tuotteista ja palveluista saat paikalliselta Itellan yhteyshenkilöltä. Edellä esitetystä riippumatta, kaikki paikallisesti sovellettavan lain edellyttämät vastuut ovat voimassa, ja edellä esitetyt vastuunrajoitukset, siltä osin kuin ne mahdollisesti loukkaavat paikallisia lakeja, eivät tule sovellettaviksi.

Itella ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Linkit muille verkkosivustoille

Itellan sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Itella ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan.

Linkittäminen tähän sivustoon

Sivuston, jossa on linkki Itellan verkkosivustoon, on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • Sivustoon voi lisätä linkkejä Itellan sivuston sisältöön, mutta Itellan sivuston sisältöä ei saa kopioida sivustoon.
  • Itellan sivuston sisältöä ei saa käyttää selain- tai kehyskäyttöympäristön sisältönä.
  • Sivusto ei saa sisältää väitteitä siitä, että Itella tukisi sivustoa tai siihen liittyviä tuotteita.
  • Sivusto ei saa sisältää vääriä tietoja sivuston suhteesta Itellaan eikä saa sisältää virheellisiä tietoja Itellan tuotteista tai palveluista .

Käyttäjän suostumukset

Lähettämällä materiaalia jollekin Itellan palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Itellan verkkosivuston välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että a) lähetetty aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; b) aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai tuhoavia ominaisuuksia; c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se Itellalle ja että Itella voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.

Itella ei vastaanota luottamuksellisia tai omistusoikeudellisesti suojattuja tietoja tämän sivuston välityksellä. Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Itellalla on oikeus vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, sisällyttää ja muutoin käyttää tätä viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muita tietoja mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjän palvelujen tilaamisen yhteydessä välittämiä henkilötietoja käsitellään Itellan  yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Käyttäjä ei saa lähettää tai siirtää tälle sivustolle mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, epäsiveellistä, pornografista tai muuta lainvastaista aineistoa.

Keskusteluryhmät ja muut käyttäjien vuorovaikutusalueet

Itellalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä tai ovat yhteydessä vain keskenään (mukaan lukien muun muassa keskusteluryhmät, ilmoitustaulut tai käyttäjäryhmät) sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Itella ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Itella voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yleistä

Itella ylläpitää tätä sivustoa Suomessa sijaitsevista toimipisteistään. Itella ei takaa, että tämän sivuston aineisto ja palvelut ovat käyttökelpoisia tai saatavilla Suomen ulkopuolella. Jos käyttäjä käyttää tätä sivustoa Suomen ulkopuolelta, käyttäjä tekee sen omasta aloitteestaan ja on vastuussa soveltuvan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä (kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintaa koskevia käytäntöjä lukuun ottamatta).

Itella voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän sivun. Käyttäjän on syytä aika ajoin tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta, koska käyttöehdot sitovat sivuston käyttäjiä. Tämän sivuston jollakin sivuilla nimenomaisesti mainitut juridiset varaumat tai ehdot voivat saada etusijan suhteessa näihin käyttöehtoihin.